Badania naukowe

  Badania statutowe

 • Modelowanie bezpieczeństwa i niezawodności złożonych systemów i procesów ze szczególnym naciskiem na bezpieczeństwo i niezawodność złożonych systemów transportu morskiego i nadbrzeżnego (ograniczone i otwarte akweny wodne, porty i stocznie), Krzysztof Kołowrocki.


 • Badania własne

 • Analiza niezawodnościowa złożonych systemów z elementami o uszkodzeniach zależnych, Agnieszka Blokus-Roszkowska;

 • Analiza i optymalizacja niezawodności dużych systemów sieciowych, Adam Cichocki;

 • Analiza niezawodności systemów progowych typu "kolejnych k z n: F", Sambor Guze;

 • Niezawodnościowa analiza efektywności rezerwowania w złożonych systemach, Bożena Kwiatuszewska-Sarnecka;

 • Asymptotyczne funkcje niezawodności dużych niejednorodnych systemów szeregowo-progowych, Beata Milczek;

 • Opracowanie metodyki szacowania bezpieczeństwa dryfujących środków ratunkowych, Leszek Smolarek;

 • Analiza i optymalizacja niezawodności, gotowości i odnowy złożonych systemów, Joanna Soszyńska.


© Katedra Matematyki Uniwersytetu Morskiego w Gdyni
webmaster